85 ปี วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย คืนถิ่นน้ำเงิน - ขาว 28 ต.ค. 66

85 ปี วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย คืนถิ่นน้ำเงิน - ขาว 28 ต.ค. 66

การเฉลิมฉลองครบรอบ 85 ปี วิทยาลัยเทคนิคหนองคายคืน ถิ่นน้ำเงิน - ขาว มีกิจกรรมให้ร่วมเฉลิมฉลองดังนี้

🟦 ทอดผ้าป่าสามัคคี 85 ปี วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (มีเหรียญที่ระลึก)

🟦งานราตรีคืนถิ่น น้ำเงิน - ขาว

🟦เสื้อที่ระลึก 85 ปีวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านและเลือกรายการที่ท่านต้องการร่วมเฉลิมฉลอง

https://forms.gle/db1cLe74GCtJG8kJA

Read more ...

รับสมัครนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

Read more ...

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลาการทางการศึกษา เปิดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย แห่งที่1 และแห่งที่ 2

Read more ...

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 2565 อบต.เมืองหมี

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 2565 อบต.เมืองหมี พร้อมให้บริการนะครับ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรกลการเกษตร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และอื่นๆ ครับ

Read more ...