นางสาวณัฐชา ธรเสนา ปวช.2 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ เทคนิคหนองคาย เยาวชนดีเด่น

นางสาวณัฐชา ธรเสนา ปวช.2 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ เทคนิคหนองคาย เยาวชนดีเด่น เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

Read more ...

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด

Read more ...

ประชุมขับเคลื่อน CEC ประจำจังหวัดหนองคาย

วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

Read more ...

รับนักศึกษาใหม่รอบโควตาปีการศึกษา2564

Read more ...

ประชุมขับเคลื่อน CEC ประจำจังหวัดหนองคาย

วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาอาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการกระทรวงศึกษาธิการ

Read more ...