นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ร่วมต้อนรับและรับนโยบาย จาก นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย