แผนกสถาปัตยกรรม เทคนิคหนองคาย คว้าชัยชนะเลิศ

28 ธันวาคม 2564 แผนกสถาปัตยกรรม เทคนิคหนองคาย คว้าชัยชนะเลิศ ทักษะการการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อศจ.ยโสธร อ.พิศาล คีรีวงก์ นางสาวปรียาภัทร จันคูเมือง นางสาวภควรรณ โพตะพันธ์ ปวส.1 สถาปัตยกรรม คว้าชัยมาด้วยคะแนนถึง 96/100

แผนกช่างก่อสร้าง เทคนิคหนองคาย คว้าชัยรองชนะเลิศอันดับ 1

28 ธันวาคม 2564 แผนกช่างก่อสร้าง เทคนิคหนองคาย คว้าชัยรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะประมาณราคาก่อสร้าง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อศจ.ยโสธร อ.จักรพงศ์ ถิ่นไกล นายณัฐพงศ์ โปตาเวทย์ นายรัฐนนท์ ริมเขาใหญ่ นายปฏิภาณ สุพันนอก ปวส.1 ก่อสร้าง โยธา คว้าชัยมาด้วยคะแนนถึง 92.01/100

ห้องเรียนอาชีพ นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม

ห้องเรียนอาชีพ นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ประกอบจานและหาสัญญาณได้ไวขึ้น สุดยอดมากครับเด็กๆ

Read more ...

บุคลากรฝ่ายวิชาการ

Subcategories