พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และบริษัท นางาโน่ พรีซิชั่น (ประเทศไทย)

วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และบริษัท นางาโน่ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

Read more ...

โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

วันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ซึ่งเปิดอบรม 2 รายวิชา งานซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด และงานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

Read more ...

แผนกสถาปัตยกรรม เทคนิคหนองคาย คว้าชัยชนะเลิศ

28 ธันวาคม 2564 แผนกสถาปัตยกรรม เทคนิคหนองคาย คว้าชัยชนะเลิศ ทักษะการการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อศจ.ยโสธร อ.พิศาล คีรีวงก์ นางสาวปรียาภัทร จันคูเมือง นางสาวภควรรณ โพตะพันธ์ ปวส.1 สถาปัตยกรรม คว้าชัยมาด้วยคะแนนถึง 96/100

บุคลากรฝ่ายวิชาการ

Read more ...

แผนกช่างก่อสร้าง เทคนิคหนองคาย คว้าชัยรองชนะเลิศอันดับ 1

28 ธันวาคม 2564 แผนกช่างก่อสร้าง เทคนิคหนองคาย คว้าชัยรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะประมาณราคาก่อสร้าง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อศจ.ยโสธร อ.จักรพงศ์ ถิ่นไกล นายณัฐพงศ์ โปตาเวทย์ นายรัฐนนท์ ริมเขาใหญ่ นายปฏิภาณ สุพันนอก ปวส.1 ก่อสร้าง โยธา คว้าชัยมาด้วยคะแนนถึง 92.01/100

Subcategories