ห้องเรียนอาชีพ นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม

ห้องเรียนอาชีพ นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ประกอบจานและหาสัญญาณได้ไวขึ้น สุดยอดมากครับเด็กๆ

Read more ...

Subcategories