โครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำวิชาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา”วันวิสาขบูชา”

วิทยาลัยเทคนิคหนองคายดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำวิชาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา”วันวิสาขบูชา” ของนักศึกษาใหม่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา ณ วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง 

Read more ...

การแต่งกายลูกเสือวิสามัญ

Read more ...

การแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

Read more ...

ขอแสดงความยินดี กับ นายธวัชชัย ศรีไพรงาม

ขอแสดงความยินดี กับนายธวัชชัย ศรีไพรงาม วิทยาลัยเทคนิคหนองคายดำรงตำแหน่ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Subcategories