ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 นั้น บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย           จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นครูพิเศษสอน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

Read more ...

บุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร

Read more ...