พิธีกตัญญุตา ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567 นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เป็นประธานพิธีกตัญญุตา ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ร่วมพิธีครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นให้แก่ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) และ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย แห่งที่ 2
 
 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567

Read more ...

ร้อยใจภักดิ์ ถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมเทิดไท้ ร้อยใจภักดิ์ ถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกันกับพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทุกอำเภอในจังหวัดหนองคาย ที่ได้ออกมารวมพลังเทิดไท้ ร้อยใจภักดิ์ ถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more ...

อนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 197 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2567

วันอังคาร ที่  5 มีนาคม 2567 นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มอบหมายให้ นางสุภาพร ศรีสุระ และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงาน และการรำบวงสรวง/การบายศรีเมือง ในการจัดงาน “อนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 197 ปี เมืองหนองคาย  และงานกาชาด พ.ศ. 2567” และต้อนรับ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ที่ทางวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้นำผลงานของนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลต่างๆ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกจากผลงานของนักเรียนให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

Read more ...

กดลิ้งเพื่อสมัคร www.nktc.in.th

กดลิ้งเพื่อสมัคร www.nktc.in.th