รับสมัครนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

Read more ...

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 2565 อบต.เมืองหมี

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 2565 อบต.เมืองหมี พร้อมให้บริการนะครับ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรกลการเกษตร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และอื่นๆ ครับ

Read more ...

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลาการทางการศึกษา เปิดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย แห่งที่1 และแห่งที่ 2

Read more ...

รับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตารอบที่ 2