นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ร่วมต้อนรับและรับนโยบาย จาก นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมมอบเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ UVC ระบบหมุนเวียน ในแก่โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และ ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหารคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ร่วมมอบเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ UVC ระบบหมุนเวียน ในแก่โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 ณ หอประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3

วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ให้การต้อนรับ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 ณ หอประชุมสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย แห่งที่ 2

Read more ...

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด  เข้าประเมินวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึษา 2564

Read more ...

นางสาวณัฐชา ธรเสนา ปวช.2 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ เทคนิคหนองคาย เยาวชนดีเด่น

นางสาวณัฐชา ธรเสนา ปวช.2 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ เทคนิคหนองคาย เยาวชนดีเด่น เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

Read more ...