รับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตารอบที่ 2

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด ณ ห้องไผ่สีทอง ชั้น 1

วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด ณ ห้องไผ่สีทอง ชั้น 1

นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมมอบเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ UVC ระบบหมุนเวียน ในแก่โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และ ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหารคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ร่วมมอบเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ UVC ระบบหมุนเวียน ในแก่โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 ณ หอประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2

นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ร่วมต้อนรับและรับนโยบาย จาก นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด  เข้าประเมินวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึษา 2564

Read more ...