ประชุมขับเคลื่อน CEC ประจำจังหวัดหนองคาย

วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย


เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาอาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดหนองคาย
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย