พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลาการทางการศึกษา เปิดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย แห่งที่1 และแห่งที่ 2