ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 2565 อบต.เมืองหมี

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 2565 อบต.เมืองหมี พร้อมให้บริการนะครับ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรกลการเกษตร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และอื่นๆ ครับ