จดหมายข่าววิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ฉบับที่ 64 ประจำปี 2566

 
วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 นายพนม แสงแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค ได้มอบรางวัลแสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียน กัญติชา ดีทรีส หรือ “น้องหมีพูห์” นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) แผนกการจัดการโลจิสติกส์ ที่ได้เข้าประกวด MissTeenTrans Mahasarakham 2024 เวทีต้นแบบเด็กและเยาวชนหลากลายเพศ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด 24 คน และมีกำหนดเดินทางไปประกวดในระดับประเทศช่วงเดือนเมษายน 2567 นี้