ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 ชุดฝึกปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า

 

 

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพมนอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพมนอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

เรื่องประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

Read more ...