ขอแสดงความยินดี กับ นายธวัชชัย ศรีไพรงาม

ขอแสดงความยินดี กับนายธวัชชัย ศรีไพรงาม วิทยาลัยเทคนิคหนองคายดำรงตำแหน่ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุด ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อดำรงตำแหน่ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ