นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมมอบเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ UVC ระบบหมุนเวียน ในแก่โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และ ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหารคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ร่วมมอบเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ UVC ระบบหมุนเวียน ในแก่โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 ณ หอประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2