Nongkhai Technical College

RMS

Visitorcounter

Today 9

Yesterday 135

Week 256

Month 1410

All 66539

Currently are 5 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

หน้าแรก

Written by Super User
Published: Wednesday, 24 July 2019 10:34

เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 256

Read more: เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
Written by Super User
Published: Wednesday, 24 July 2019 10:30

เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) การจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผูเรียนเฉพาะอาชีพ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562

Read more: การจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผูเรียนเฉพาะอาชีพ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562
Written by Super User
Published: Thursday, 04 July 2019 13:42

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

Read more: รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน