Welcome to the Frontpage
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2014 เวลา 14:58 น.

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

รหัส 3104-2005

โดย  นายปัณณทัต  เพียรการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2014 เวลา 15:04 น.
 
เผยแพร่ผลงานวิชาวิทยาศาสตร์8 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:37 น.

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์8 รหัส 3000-1427

โดยครูกรรณิกา  สายสิญจน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:47 น.
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 เมษายน 2014 เวลา 10:14 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 เมษายน 2014 เวลา 10:25 น.
 
ผลงานทางวิชาการวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 07 เมษายน 2014 เวลา 15:13 น.

ผลงานทางวิชาการวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัส2101 - 1004

โดยนายมนัส  ดิลกลาภ

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2014 เวลา 10:14 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียน  ในการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 29

Login FormWho's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Font Size Changer

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ
3. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพ และชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในระดับประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคนดีศรีอาชีวะ และสร้างสรรค์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษามุ่งสร้างกำลังคนด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศอย่างมีคุณธรรมนำองค์กรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Polls

ข้อใดต่อไปนี้ที่ท่านต้องการอบรมเพิ่มเติม
 

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

R-Radio