Welcome to the Frontpage
สอบราคาจ้างก่อสร้าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2014 เวลา 16:32 น.

สอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 กันยายน 2014 เวลา 16:39 น.
 
เชิญชวนประชาพิจารณ์ (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 17 กันยายน 2014 เวลา 13:25 น.

เชิญชวนประชาพิจารณ์ (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้า  ประจำปีงปม.2558

 
สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมบำรุงเครื่องกลึง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 05 กันยายน 2014 เวลา 17:45 น.

สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมบำรุงเครื่องกลึง

 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2014 เวลา 15:57 น.

 
เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2014 เวลา 13:54 น.

เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน

วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น  รหัส  2100-1008

โดย

นายจรัญ  ทวยจันทร์

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 30

Login FormWho's Online

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Font Size Changer

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ
3. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพ และชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในระดับประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคนดีศรีอาชีวะ และสร้างสรรค์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษามุ่งสร้างกำลังคนด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศอย่างมีคุณธรรมนำองค์กรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Polls

ข้อใดต่อไปนี้ที่ท่านต้องการอบรมเพิ่มเติม
 

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

R-Radio