Welcome to the Frontpage
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2015 เวลา 14:02 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ

 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2015 เวลา 09:53 น.

รายวิชางานทดสอบปั๊มและหัวฉีด(3101-2102)

นายถาวร  ราชรองเมือง

สาขาวิชาเครื่องกล

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

 

 

 
การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม 2015 เวลา 09:31 น.

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคา

งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๘๘ ตารางเมตร จำนวน  ๑  หลัง

 

 

ร่างเอกสารประกวดราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E01/2558 (ครั้งที่ ๓)

การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์  พื้นที่ไม่น้อยกว่า

1,088 ตารางเมตร  จำนวน  1  หลัง

 
รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2015 เวลา 09:50 น.

รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2015 เวลา 16:28 น.

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปีการศึกษา2558

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ปีการศึกษา2558

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 42

Login FormWho's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Font Size Changer

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ
3. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพ และชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในระดับประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคนดีศรีอาชีวะ และสร้างสรรค์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษามุ่งสร้างกำลังคนด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศอย่างมีคุณธรรมนำองค์กรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

R-Radio