Welcome to the Frontpage
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2015 เวลา 16:28 น.

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปีการศึกษา2558

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ปีการศึกษา2558

 
สมัครเข้าเรียนต่อวท.หนองคาย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:50 น.

นักเรียน - นักศึกษาที่ได้โควตา

ให้มามอบตัว ลงทะเบียน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา 08.30 น. - 16.00 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2015 เวลา 10:21 น.
 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนต่อหลักสูตร ทลบ. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2015 เวลา 08:13 น.

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2015 เวลา 08:15 น.
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์วิทยบริการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2015 เวลา 10:35 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์วิทยบริการ

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
torประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2015 เวลา 09:40 น.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สำนักงาน”  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์

พื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,088 ตารางเมตร  จำนวน  1  หลัง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  เลขที่  ๓๐๖  หมู่ที่  ๕  ถนนมิตรภาพ  ตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2015 เวลา 09:59 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 41

Login FormWho's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Font Size Changer

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ
3. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพ และชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในระดับประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคนดีศรีอาชีวะ และสร้างสรรค์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษามุ่งสร้างกำลังคนด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศอย่างมีคุณธรรมนำองค์กรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

R-Radio