Welcome to the Frontpage
สมัครเข้าเรียนต่อวท.หนองคาย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:50 น.

นักเรียน - นักศึกษาที่ได้โควตา

ให้มามอบตัว ลงทะเบียน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา 08.30 น. - 16.00 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:43 น.
 
คำสั่งทักษะระดับชาติ57 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015 เวลา 19:33 น.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  และคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน  ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับชาติ  ครั้งที่ 24  ประจำปีการศึกษา 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015 เวลา 19:58 น.
 
หนังสือนำส่งคำสั่งอนุกรรมการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2015 เวลา 10:00 น.

หนังสือนำส่งคำสั่งอนุกรรมการ

 
โลโก้ทักษะระดับชาติ57 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015 เวลา 17:29 น.

 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2015 เวลา 09:56 น.

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 40

Login FormWho's Online

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Font Size Changer

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ
3. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพ และชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในระดับประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคนดีศรีอาชีวะ และสร้างสรรค์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษามุ่งสร้างกำลังคนด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศอย่างมีคุณธรรมนำองค์กรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

R-Radio