Nongkhai Technical College

"ทักษะเชี่ยวชาญ วิชาการล้ำเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี"

RMS

ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติ

ทำเนียบผู้บริหาร

บุคลากร

นักเรียน-นักศึกษา

หลักสูตร-การเรียนการสอน

งบประมาณ

สถานประกอบการ

ครุภัณฑ์

อาคารสถานที่

เศรษฐกิจและสังคม

Home

Written by Super User
Published: Thursday, 31 August 2017 16:03

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ร่วมกับบริษัท เอพี ฮอนด้า จำกัด บริษัทเจียงอินเตอร์แนชั่นแนลหนองคาย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน ณ บริเวณลานการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่2เมื่อวันที่ 30

Read more: พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน
Written by Super User
Published: Monday, 04 September 2017 09:35

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ลานกีฬาและนันทนาการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560โดยมีท่านผู้อำนวยการอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กล่าวว่า ในปีการศึกษา2560 นี้ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้รับเกียรติจากมณฑลทหารบกที่ 24 จ.อุดรธานี ให้เป็นศูนย์ย่อยในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

Read more: พิธีเปิดศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560