หน้าแรก

ศูนย์ฝึกอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ( CEC )

ลงทะเบียนเพื่อฝึกอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ

 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

 

งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ลงทะเบียน
งานซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด  ลงทะเบียน
การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ลงทะเบียน
งานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียน 
งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียน
การประยุกต์ใช้งาน Arduino ลงทะเบียน
การใช้ Google Application ลงทะเบียน
การเขียนภาพ VERNADOC ลงทะเบียน
เครื่องปรับอากาศ ลงทะเบียน
งานซ่อมสีรถยนต์ ลงทะเบียน
การติดตั้งจานดาวเทียมและทีวีระบบดิจิทัล  ลงทะเบียน
งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น ลงทะเบียน 
งานปูน ลงทะเบียน 
เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียน 
งานบริการรถจักรยานยนต์ ลงทะเบียน 
การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ลงทะเบียน 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ลงทะเบียน 
การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ลงทะเบียน 
การเขียนภาพ VERNADOC ลงทะเบียน 
 การประยุกต์ใช้งาน Internet of thing (Iot) สำหรับการเกษตร ลงทะเบียน   

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

การประกอบอาหารไทย  ลงทะเบียน
การทำขนมไทยโบราณ ลงทะเบียน 
ภาษาอังกฤษพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว ลงทะเบียน 
การทำคัพเค้ก ลงทะเบียน 
เทคโนดลยีการแปรรูปและการถนอมอาหาร ลงทะเบียน 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ลงทะเบียน 
การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ลงทะเบียน 
การผลิตสื่ออโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน ลงทะเบียน 
การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ลงทะเบียน 
การทำของชำร่วย ลงทะเบียน 
ศิลปะการชงกาแฟ  ลงทะเบียน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ลงทะเบียน 
การบริหารระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ลงทะเบียน 
การจัดทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ลงทะเบียน 
การประกอบอาหารโรงแรม ลงทะเบียน 
การถ่ายภาพเบื้องต้น ลงทะเบียน 
ขนมไทย ลงทะเบียน 
บัญชีธุรกิจบริการ ลงทะเบียน 
เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม ลงทะเบียน 
เค้กและการแต่งหน้าเค้กเพื่ออาชีพ ลงทะเบียน 

 

วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย

การประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์เพื่องานเกษตร  ลงทะเบียน
งานมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม ลงทะเบียน 
งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียน 
งานมุ้งลวดอลูมิเนียม ลงทะเบียน 
งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ลงทะเบียน