หน้าแรก

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

Read more ...

คำกล่าวน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้  ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ทรงเป็น พระมหากษัตริย์นักพัฒนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร

Read more ...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนขับรถ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนขับรถ

Read more ...

ข้อมูลประกอบการจัดการศึกษา จังหวัดหนองคาย2566

 นโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ของรมว.ศธ และวิดีทัศน์ผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดหนองคาย

ผลการจัดการศึกษาของ สอศ., สกร.นค.สพป.นค.๑, สพป.นค.๒, สพม.นค.