รับรางวัลโล่ทองคำสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลโล่ทองคำสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3 ภายใน 10 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 และนายธวัชชัย ศรีไพรงาม นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

Read more ...

ประกันคุณภาพจากสมศ.

Read more ...

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564

 

รายงานการประเมินตนเอง

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ปีการศึกษา 2564

Read more ...

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ขอต้อนรับ

คณะกรรมการประเมิน

เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ปีการศึกษา 2564

ด้วยความยินดียิ่ง

Read more ...