ประกันคุณภาพจากสมศ.

Read more ...

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564

 

รายงานการประเมินตนเอง

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ปีการศึกษา 2564

Read more ...

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ขอต้อนรับ

คณะกรรมการประเมิน

เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ปีการศึกษา 2564

ด้วยความยินดียิ่ง

Read more ...