วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ขอต้อนรับ

คณะกรรมการประเมิน

เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ปีการศึกษา 2564

ด้วยความยินดียิ่ง