รับรางวัลโล่ทองคำสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลโล่ทองคำสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3 ภายใน 10 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 และนายธวัชชัย ศรีไพรงาม นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ