เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

 เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 

  เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562