บุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 ณ ลานกีฬาและนันทนาการ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย