การประชุมสร้างความเข้าใจการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
เป็นประธานในการประชุมสร้างความเข้าใจการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย