พิธีมอบทุนการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เนื่องในวันครู (16 มกราคม 2565)

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เนื่องในวันครู (16 มกราคม 2565) ณ ลานกีฬาและนันทนาการ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย