เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นักศึกษา

วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2565 นายพนม แสงแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ให้การต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนพระราชทาน ทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย