รอบรมการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และนายวิชิต ธรรมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เปิดโครงการอบรมการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย