จดหมายข่าววิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ฉบับที่ 64 ประจำปี 2566

 
วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ให้การต้อนรับ นายสุคิด พันธุ์พรม ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เนื่องในโอกาสวาระย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และนางอัญชลี วัฒนาสลุกเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย