โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

วันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ซึ่งเปิดอบรม 2 รายวิชา งานซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด และงานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย